องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2561


วันที่  30 ตุลาคม  2561  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณารับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี งปม.2561  และพิธีมอบเครื่องราช ฯ ให้แก่สมาชิก อบต.  ace333

2018-11-22
2018-10-30
2018-01-13
2017-12-25
2017-11-06
2017-10-12
2017-10-01
2017-09-28
2017-09-28
2017-09-22