วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้สำหรับดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำไอศกรีมและน้ำปั่นสำหรับเด็กที่เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวทีการแสดงพร้อมตกแต่งเวทีให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูปไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับและไฟส่องสว่างในงานโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.220 สายบ้านแก้งยาว หมู่ที่2 - บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลภูแลนคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.222 สายบ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 - สายบ้านนาอินทร์แต่ง หมู่่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)