องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 
  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
      

วันที่  22  พฤศจิกายน  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ได้จัดกิจกรรม...

  ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2561
      

วันที่  30 ตุลาคม  2561  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ได้ประชุมสภาฯ สมัยส...

  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
      

 องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2561&n... 
 
 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560