องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 
  นายอำเภอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อปท.
      

วันที่  20 สิงหาคม  2563  นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์  นายอำเภอบ้านเขว้า  ได้ลง...

  ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ปี 2563 ครั้งที่ 2
      

วันที่  20  สิงหาคม  2563  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ได้ประชุมสภา...

  รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
      

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ร่วมกับ รพ.สต.ห้วยน้ำคำ  ได้รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้... 
 
 


ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560