องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิภา...
      

นายนิยม  ดิเรกศิลป์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ&n...

  จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประ...
      

คณะผู้บริหารฯ  พร้อมบุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อรั...

  Big Cleaning Day
      

30  เมษายน  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Da... 
 
 


ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560