องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 

  ประชุมสภา อบต.ภูแลนคา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565
  ประชุมเสวนาระดมความคิดเพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำนาอินทร...
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิภา...

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 99 หมู่ 4 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-056580 โ ทรสาร 044-056581
E- mail:admin@phulanka.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign