องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 
  รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
      

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ร่วมกับ รพ.สต.ห้วยน้ำคำ  ได้รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้...

  กิจกรรม Big Cleaning Day
      

วันที่  25  มิถุนายน  2563   พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกส่วนทุกกอง  ได้...

  โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
      

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ร่วมกับผู้นำทุกหมู่บ้าน จิตอาสา และประชาชนทั่วไป  ร่วมปลู... 
 
 


ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560