องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 
  ออกให้บริการจัดเก็บภาษี
      
  ออกให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
      
  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
      

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ?ประจำปี 2561 
 
 


ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560