องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


กิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย


 วันที่ 28  กันยายน  2560  คณะผู้บริหาร ฯ นำโดยท่านนายกฯนิยม  ดิเรกศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  และพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างในสังกัด  ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย  เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

2022-05-25
2022-02-10
2022-01-20
2022-01-17
2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29