องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


กิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย


 วันที่ 28  กันยายน  2560  คณะผู้บริหาร ฯ นำโดยท่านนายกฯนิยม  ดิเรกศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  และพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างในสังกัด  ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย  เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-13
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29
2020-10-21
2020-10-15
2020-08-20