องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


กิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย


 วันที่ 28  กันยายน  2560  คณะผู้บริหาร ฯ นำโดยท่านนายกฯนิยม  ดิเรกศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  และพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างในสังกัด  ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย  เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

2020-06-25
2020-06-25
2020-05-19
2020-03-25
2020-03-16
2019-09-18
2019-05-29
2019-05-29
2018-11-28
2018-11-22