องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.ค. 2566 ]96
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ฯ (ภาค ก และ ภาค ข) [ 21 ก.ค. 2566 ]19
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.ค. 2566 ]21
4 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ฯ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา [ 3 ก.ค. 2566 ]31
5 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]16
6 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลฯ สายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฎิบัติ [ 11 พ.ค. 2566 ]47
7 กำหนดสถานที่ปิดแผ่นป้ายและการออกประกาศสถานที่ปิดประกาศ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 31 มี.ค. 2566 ]35
8 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 24 มี.ค. 2566 ]41
9 ประกาศผลการสรรหา ฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี [ 8 ก.พ. 2566 ]37
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ภาค ก และภาค ข ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี [ 7 ก.พ. 2566 ]31
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี [ 6 ก.พ. 2566 ]37
12 ประกาศเรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]16
13 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย. 103 - 013 สายคุ้มจ้อง - ซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 บ้านซับปลากั้ง [ 13 ม.ค. 2566 ]23
14 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย. 103 - 013 สายคุ้มจ้อง - ซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 บ้านซับปลากั้ง [ 13 ม.ค. 2566 ]17
15 ประกาศเรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]11
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 30 ก.ย. 2565 ]11
17 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ก.ย. 2565 ]63
18 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ก.ย. 2565 ]66
19 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 5 ก.ย. 2565 ]115
20 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) [ 5 ก.ย. 2565 ]90
 
หน้า 1|2|3|4|5|6