องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]49
2 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]71
3 ประกาศผลการสอบพนักงานจ้าง ภาค ก ข [ 8 ก.ค. 2563 ]88
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 มิ.ย. 2563 ]98
5 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวง ชย.ถ. 103-002 สายทางบ้านแก้งยาว-บ้านนาอินทร์แต่ง [ 29 พ.ค. 2563 ]67
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหอประปา - บ้านนายอมตะ ศรีสุวรรณ หมู่ 8 [ 21 เม.ย. 2563 ]61
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนางขันทอง กองโฮม -ป่าช้าเก่า หมูที่ 7 [ 31 มี.ค. 2563 ]65
8 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 220 สายแก้งยาว - ซับปลากั้ง (ช่วงบ้านนาอินทร์แต่ง - บ้านซับปลากั้ง) บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4 [ 27 มี.ค. 2563 ]67
9 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ภูแลนคา [ 30 ม.ค. 2563 ]118
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.220 สายบ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 - บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 [ 30 ธ.ค. 2562 ]61
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อล้อฯ จำนวน 1 คัน [ 30 ธ.ค. 2562 ]52
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชย.ถ. 222 สายบ้านหว้าเฒ่า หมู่ 1 - บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่4 [ 30 ธ.ค. 2562 ]50
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนน คสล.สายไร่นายกองเที่ยง ศรีจันทร์ บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ 3 [ 15 ต.ค. 2562 ]50
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดิน สายตาปู่เก่า บ้านซับปลากั้ง หมู่ 5 [ 22 ส.ค. 2562 ]48
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย กม.18 บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 [ 20 ส.ค. 2562 ]47
16 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านป่าปอแดง - บ้านใหม่หนองแดง บ้านป่าปอแดง หมู่ 8 [ 16 ส.ค. 2562 ]50
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มบูรพา บ้านโนนเหลื่อม หมู่ 7 [ 14 ส.ค. 2562 ]48
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มซับสีทอง - คุ้มต่าปู่เก่า บ้านซับปลากั้ง หมู่ 5 [ 6 ส.ค. 2562 ]46
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโ่ครงการขุดลอกลำห้วยจ้อง บ้านป่าปอแดง หมู่ 8 [ 29 ก.ค. 2562 ]47
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงฝายดิน บริเวณที่นายหนูจวน บ้านป่าปอแดง หมุ่ 8 [ 26 ก.ค. 2562 ]47
 
หน้า 1|2|3