องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งจำนวนผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก [ 4 ก.ค. 2561 ]323
2 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะพร้อมลานตาก [ 26 มิ.ย. 2561 ]297
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [ 21 มิ.ย. 2561 ]299
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง ซอยคุ้มซับ่เจริญพัฒนา บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 [ 5 มิ.ย. 2561 ]301
5 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจลลูกรัง ซอยคุ้มซับเจริญพัฒนา บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 [ 4 มิ.ย. 2561 ]316
6 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มิ.ย. 2561 ]298
7 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน [ 3 พ.ค. 2561 ]302
8 ผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม [ 12 เม.ย. 2561 ]297
9 ประกาศผลจัดจัดจัดจ้างงวดที่ 1 ผด.6 (ต.ค. - มี.ค.) [ 2 เม.ย. 2561 ]295
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก้งยาาว - ป่าปอแดง บ้านแก้งยาว ม.2 [ 21 มี.ค. 2561 ]294
11 ผู้เสนอราคาชนะ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านแก้งยาว - บ้านป่าปอแดง บ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 [ 21 มี.ค. 2561 ]293
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายโนนเหลื่อม - ห้วยยาง บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 [ 21 มี.ค. 2561 ]292
13 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเหลื่อม - คุ้มห้วยถ้ำเต่า บ้านโนนเหลื่อม ม.7 [ 20 มี.ค. 2561 ]292
14 ผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธํ์ [ 5 มี.ค. 2561 ]289
15 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม [ 21 ก.พ. 2561 ]283
16 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม [ 4 ม.ค. 2561 ]290
17 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงห้องsssประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา [ 15 พ.ย. 2560 ]290
18 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา [ 27 ต.ค. 2560 ]304