องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต. ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง [ 22 ต.ค. 2564 ]65
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.ค. 2564 ]101
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 14 มิ.ย. 2564 ]88
4 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ภูแลนคา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]82
5 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]82
6 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ภูแลนคา สมัยสามัญประจำปี 2564 และสมัยแรกของปีถัดไป ปี 2565 [ 15 ก.พ. 2564 ]91
7 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]73
8 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ภูแลนคา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]82
9 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]69
10 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]72
11 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]83
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]64
13 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]58
14 ประกาศผลการสอบพนักงานจ้าง ภาค ก ข [ 8 ก.ค. 2563 ]67
15 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 มิ.ย. 2563 ]61
16 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]37
17 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวง ชย.ถ. 103-002 สายทางบ้านแก้งยาว-บ้านนาอินทร์แต่ง [ 29 พ.ค. 2563 ]64
18 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]34
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหอประปา - บ้านนายอมตะ ศรีสุวรรณ หมู่ 8 [ 21 เม.ย. 2563 ]66
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนางขันทอง กองโฮม -ป่าช้าเก่า หมูที่ 7 [ 31 มี.ค. 2563 ]60
 
หน้า 1|2|3|4