องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
  กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โรงเรียน...[วันที่ 2020-10-29][ผู้อ่าน 91]
 
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 1...[วันที่ 2020-10-21][ผู้อ่าน 73]
 
  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด...[วันที่ 2020-10-15][ผู้อ่าน 75]
 
  นายอำเภอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อปท.[วันที่ 2020-08-20][ผู้อ่าน 83]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ปี 2563 ครั้งที่ 2[วันที่ 2020-08-20][ผู้อ่าน 79]
 
  รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 121]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 96]
 
  โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว[วันที่ 2020-05-19][ผู้อ่าน 81]
 
  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำ...[วันที่ 2020-03-25][ผู้อ่าน 73]
 
  โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 70]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะ[วันที่ 2019-09-18][ผู้อ่าน 68]
 
  ออกให้บริการจัดเก็บภาษี[วันที่ 2019-05-29][ผู้อ่าน 183]
 

หน้า 1|2|3