องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
  โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม "...[วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 151]
 
  โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน[วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 70]
 
  ประชุมพิจารณาร่างแผนฯ[วันที่ 2023-03-31][ผู้อ่าน 80]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสตรีสากล[วันที่ 2023-03-06][ผู้อ่าน 62]
 
  ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่[วันที่ 2023-02-20][ผู้อ่าน 110]
 
  กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมปฎิเสธการับของขวัญและของกำนัลท...[วันที่ 2023-01-11][ผู้อ่าน 78]
 
  โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 72]
 
  โครงการออกให้บริการทำหมันสุนัขและแมว[วันที่ 2022-11-16][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการดูแลสุขภาพแพทย์แผนไทยเชิงรุก[วันที่ 2022-09-29][ผู้อ่าน 41]
 
  โครงการสุขาภิบาลอาหารในชุมชน[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการ To Be Number One[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 32]
 

หน้า 1|2|3|4|5