องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
  ประชุมสภา อบต.ภูแลนคา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 [วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 166]
 
  ประชุมเสวนาระดมความคิดเพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำนาอินทร...[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 281]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิภา...[วันที่ 2022-01-20][ผู้อ่าน 13]
 
  ประชุมสภา อบต.ภูแลนคา สมัยสามัญที่ 1[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 168]
 
  โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว[วันที่ 2021-05-27][ผู้อ่าน 527]
 
  รับพันธ์กล้าไม้ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้ จ.ชัยภูมิ[วันที่ 2021-05-19][ผู้อ่าน 301]
 
  มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโ...[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 310]
 
  จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประ...[วันที่ 2021-05-12][ผู้อ่าน 251]
 
  Big Cleaning Day[วันที่ 2021-04-30][ผู้อ่าน 243]
 
  กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โรงเรียน...[วันที่ 2020-10-29][ผู้อ่าน 417]
 
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 1...[วันที่ 2020-10-21][ผู้อ่าน 363]
 
  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด...[วันที่ 2020-10-15][ผู้อ่าน 326]
 

หน้า 1|2|3|4