องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


งานประเพณีลอยกระทง อบต.ภูแลนคา ประจำปี 2560


 3 พฤศจิกายน  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560  ณ วัดป่าปอแดง หมู่ที่ 8 ตำบลภูแลนคา  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งให้แต่ละหมู่บ้านได้จัดส่งรายการเข้าร่วมประกวด  ดังนี้

1. การประกวดนางนพมาศ

2. การประกวดกระทงใหญ่

3. การประกวดนักร้องชาย - หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี

4. การประกวดนักร้องชาย - หญิง อายุ 15 ปี ขึ้นไป

2022-05-25
2022-02-10
2022-01-20
2022-01-17
2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29