องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


งานประเพณีลอยกระทง อบต.ภูแลนคา ประจำปี 2560


 3 พฤศจิกายน  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560  ณ วัดป่าปอแดง หมู่ที่ 8 ตำบลภูแลนคา  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งให้แต่ละหมู่บ้านได้จัดส่งรายการเข้าร่วมประกวด  ดังนี้

1. การประกวดนางนพมาศ

2. การประกวดกระทงใหญ่

3. การประกวดนักร้องชาย - หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี

4. การประกวดนักร้องชาย - หญิง อายุ 15 ปี ขึ้นไป

2020-06-25
2020-06-25
2020-05-19
2020-03-25
2020-03-16
2019-09-18
2019-05-29
2019-05-29
2018-11-28
2018-11-22