องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561


 องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2561  ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  เพื่อให้เด็กภายในพื้นที่ตำบลภูแลนคาได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมให้เด็กรู้รักสามัคคี  ได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์และความบันเทิง  เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีมีการพัฒนาสติปัญหา รวมถึงให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในอนาคตและของประเทศชาติ

2018-11-22
2018-01-13
2017-12-25
2017-11-06
2017-10-12
2017-10-01
2017-09-28
2017-09-28
2017-09-22
2017-09-21