องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561


วันที่  22  พฤศจิกายน  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานตากบ้านแก้งยาว  หมู่ที่ 2 ตำบลภูแลนคา  เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามรวมถึงการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของชุมชนในตำบล ซึ่งกิจกรรมตามโครงการมีการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงใหญ่โดยเน้นวัสดุธรรมชาติ  กิจกรรมประกอบจังหวะของกลุ่มสตรีแม่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ฯลฯ

2018-11-22
2018-10-30
2018-01-13
2017-12-25
2017-11-06
2017-10-12
2017-10-01
2017-09-28
2017-09-28
2017-09-22