องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด


องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลภูแลนคา  ได้จัดกิจกรรม To Be Number One ในวันที่  28  กันยายน  2561  ณ  โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

2022-05-25
2022-02-10
2022-01-20
2022-01-17
2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29