องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าน ในพื้นที่  จำนวน  8  หมู่บ้าน

2022-05-25
2022-02-10
2022-01-20
2022-01-17
2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29