องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว


องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ร่วมกับผู้นำทุกหมู่บ้าน จิตอาสา และประชาชนทั่วไป  ร่วมปลูกไผ่มงคล  ณ บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7

2022-05-25
2022-02-10
2022-01-20
2022-01-17
2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29