องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว


องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ร่วมกับผู้นำทุกหมู่บ้าน จิตอาสา และประชาชนทั่วไป  ร่วมปลูกไผ่มงคล  ณ บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7

2023-05-10
2023-05-03
2023-03-31
2023-03-06
2023-02-20
2023-01-11
2022-11-25
2022-11-16
2022-11-10
2022-09-29