องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย


องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ร่วมกับ รพ.สต.ห้วยน้ำคำ  ได้รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5  โดยร่วมกับ อสม.ทำความสะอาดรอบ ๆ หมู่บ้าน  พ่นหมอกควัน  พ่นละอองฝอย และหยอดทรายอะเบท  เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย  

2023-05-10
2023-05-03
2023-03-31
2023-03-06
2023-02-20
2023-01-11
2022-11-25
2022-11-16
2022-11-10
2022-09-29