องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย


องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ร่วมกับ รพ.สต.ห้วยน้ำคำ  ได้รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5  โดยร่วมกับ อสม.ทำความสะอาดรอบ ๆ หมู่บ้าน  พ่นหมอกควัน  พ่นละอองฝอย และหยอดทรายอะเบท  เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย  

2022-05-25
2022-02-10
2022-01-20
2022-01-17
2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29