องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็กพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


วันที่  21  ตุลาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  นำโดยนายนิยม  ดิเรกศิลป์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ พนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2020-10-29
2020-10-21
2020-10-15
2020-08-20
2020-08-20
2020-06-25
2020-06-25
2020-05-19
2020-03-25
2020-03-16