องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลภูแลนคา


วันที่  29  ตุลาคม  2563  โรงเรียนผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  มีการประกวดนางนพมาศผู้สูงอายุ  ประกวดขวัญใจผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพด้านจิตใจของผู้สูงอายุให้มีความสุขสนุกสนาน

2022-05-25
2022-02-10
2022-01-20
2022-01-17
2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29