องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลภูแลนคา


วันที่  29  ตุลาคม  2563  โรงเรียนผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  มีการประกวดนางนพมาศผู้สูงอายุ  ประกวดขวัญใจผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพด้านจิตใจของผู้สูงอายุให้มีความสุขสนุกสนาน

2020-10-29
2020-10-21
2020-10-15
2020-08-20
2020-08-20
2020-06-25
2020-06-25
2020-05-19
2020-03-25
2020-03-16