องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


Big Cleaning Day


30  เมษายน  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในสำนักงาน และบริเวณรอบๆ พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน

2023-05-10
2023-05-03
2023-03-31
2023-03-06
2023-02-20
2023-01-11
2022-11-25
2022-11-16
2022-11-10
2022-09-29