องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิภาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)


วันที่  20 มกราคม 2565  นายนิยม  ดิเรกศิลป์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ  และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิภาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)  โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
2022-05-25
2022-02-10
2022-01-20
2022-01-17
2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29