องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019


วันที่  18  พฤษภาคม 2564  คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ภูแลนคา  ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์  ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งยาว , ห้วยน้ำคำ เพื่อแจกจ่ายให้กับ อสม. แต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลภูแลนคา  ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-13
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29
2020-10-21
2020-10-15
2020-08-20