องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


รับพันธ์กล้าไม้ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้ จ.ชัยภูมิ


วันที่  19  พฤษภาคม 2564  คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง  และเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ในตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รับพันธ์ุกล้าไม้ เช่น พยุง อินทนิลและประดู่  ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ จำนวน  300 ต้น

2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-13
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29
2020-10-21
2020-10-15
2020-08-20