องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


ประชุมสภา อบต.ภูแลนคา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565


วันที่  24 - 25 พฤษภาคม 2565  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ได้เปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 และ 2 เพื่อพิจารณาเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) ฉบับที่ 8 และเพื่อจ่ายขาดโครงการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่

2022-05-25
2022-02-10
2022-01-20
2022-01-17
2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29