องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน


วันที่  3 พฤษภาคม 2566   องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  นำโดย นายกฯนิยม  ดิเรกศิลป์  ร่วมกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ  ร่วมกันจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน  

2023-05-10
2023-05-03
2023-03-31
2023-03-06
2023-02-20
2023-01-11
2022-11-25
2022-11-16
2022-11-10
2022-09-29