องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]10
2 รายงานรายรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]10
3 งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]17
4 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]16
5 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เพียงวันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]17
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2565 ]25
7 งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]16
8 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]17
9 งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]16
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 มี.ค. 2565 ]32
11 การรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปี 2564 [ 23 มี.ค. 2565 ]15
12 งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]18
13 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]16
14 งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]18
15 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]17
16 งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]15
17 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]15
18 งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]15
19 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]16
20 งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5