องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]28
2 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]32
3 งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]28
4 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]27
5 งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]32
6 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]29
7 งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]53
8 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]58
9 งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]52
10 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]50
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]57
12 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 (ในรอบ 6 เดือนแรก) [ 23 เม.ย. 2564 ]53
13 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศศ.2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]52
14 งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]52
15 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]53
16 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]51
17 งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]55
18 งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]51
19 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]51
20 รายงานรายรับจริง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]61
 
หน้า 1|2|3|4