องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]27
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]25
3 ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]25
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]27
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]25
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]27
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]22
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 14 ธ.ค. 2564 ]27
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]25
10 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนเมษายน) [ 7 พ.ค. 2564 ]114
11 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 (เพิ่มเติม) [ 19 เม.ย. 2564 ]109
12 ผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเหลื่อม - บ้านห้วยตะแคง บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที 7 [ 19 เม.ย. 2564 ]120
13 ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหว้าเฒ่า - บ้านตาดพัฒนา บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 [ 19 เม.ย. 2564 ]111
14 ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหว้าเฒ่า - กม. 18 บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 [ 19 เม.ย. 2564 ]107
15 ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหว้าเฒ่า - กม. 18 บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 [ 19 เม.ย. 2564 ]113
16 ผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานายอนันต์ เต้าชัยภูมิ (สายเรียบเขาไดโนเสาร์) บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 [ 9 เม.ย. 2564 ]113
17 ผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายนานายอนันต์ เต้าชัยภูมิ(เรียบเขาไดโนเสาร์) บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 [ 9 เม.ย. 2564 ]106
18 ผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 [ 8 เม.ย. 2564 ]124
19 ผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนมีนาคม) [ 8 เม.ย. 2564 ]111
20 ผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ทำการอบต.ภูแลนคา - บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4 [ 2 เม.ย. 2564 ]114
 
หน้า 1|2|3