องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 มี.ค. 2565 ]126
2 คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายก่อสร้างและควบคุมอาคาร [ 5 พ.ค. 2564 ]174
3 คู่มือการปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย [ 5 พ.ค. 2564 ]177
4 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 5 พ.ค. 2564 ]221
5 คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ 23 เม.ย. 2564 ]202
6 คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 23 เม.ย. 2564 ]221
7 คู่มือการปฎิบัติงานธุรการและสารบรรณ [ 23 เม.ย. 2564 ]215
8 คู่มือการปฎิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล [ 23 เม.ย. 2564 ]224
9 คู่มือปฎิบัติงานด้านวินัย [ 23 เม.ย. 2564 ]175
10 สถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 23 เม.ย. 2564 ]178