องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายก่อสร้างและควบคุมอาคาร [ 5 พ.ค. 2564 ]57
2 คู่มือการปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย [ 5 พ.ค. 2564 ]54
3 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 5 พ.ค. 2564 ]54
4 คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ 23 เม.ย. 2564 ]53
5 คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 23 เม.ย. 2564 ]60
6 คู่มือการปฎิบัติงานธุรการและสารบรรณ [ 23 เม.ย. 2564 ]54
7 คู่มือการปฎิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล [ 23 เม.ย. 2564 ]53
8 คู่มือปฎิบัติงานด้านวินัย [ 23 เม.ย. 2564 ]58
9 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 23 เม.ย. 2564 ]59
10 สถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 23 เม.ย. 2564 ]56