องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้เสนอราคาชนะโครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนางขันทอง กองโฮม - ป่าช้าเก่า บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศผู้เสนอราคาชนะโครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนางขันทอง กองโฮม - ป่าช้าเก่า บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง