องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน สายถนนลาดยาง ทช.ชย.4025 บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน สายถนนลาดยาง ทช.ชย.4025 บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง