องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ