องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


สมัยประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สมัยประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ