องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ