องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ