องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


เผยแผร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังโรงเรียนบ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เผยแผร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังโรงเรียนบ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง