องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านโนนเหลื่อม-บ้านห้วยตะแคง บ้านโนนเหลื่อม ม.7

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านโนนเหลื่อม-บ้านห้วยตะแคง บ้านโนนเหลื่อม ม.7
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง