องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผูชนะโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านโนนเหลื่อม - บ้านห้วยตะแคง บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศผูชนะโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านโนนเหลื่อม - บ้านห้วยตะแคง บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง