องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ