องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบ้านหว้าเฒ่า - บ้านนายประยงค์ เปี่ยมศิริ บ้านหว้าเฒ่า หมู่ 1 ตำบลภูแลนคา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบ้านหว้าเฒ่า - บ้านนายประยงค์ เปี่ยมศิริ บ้านหว้าเฒ่า หมู่ 1 ตำบลภูแลนคา
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง