องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
 
รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ