องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ