องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 – 2561)

    รายละเอียดข่าว

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 – 2561)

    เอกสารประกอบ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 – 2561)
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ