องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ประกาศ


เผยแพร่ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะพร้อมลานตาก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เผยแพร่ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะพร้อมลานตาก
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง