องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง