องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 - บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 - บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง