องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 99 หมู่ 4 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-056580 โ ทรสาร 044-056581
E- mail:admin@phulanka.go.th
Web Site : www.phulanka.go.th

แผนที่อบต.