องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]14
2 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]129
3 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายหว้าเฒ่า - กม. 18 บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 [ 18 มี.ค. 2564 ]176
4 ประกาศแผน 2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]182
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 - บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 [ 1 ต.ค. 2561 ]189
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [ 1 ต.ค. 2561 ]198