องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต.ภูแลนคา [ 6 ต.ค. 2564 ]22
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]25
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 14 มิ.ย. 2564 ]54
4 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]61
5 เลื่อนประกาศผลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.ค. 2563 ]59
6 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 มิ.ย. 2563 ]53
7 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฎิบัติราชการภายในของ อบต.ภูแลนคา [ 1 ต.ค. 2562 ]33
8 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 17 มิ.ย. 2562 ]59