องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (สายบริหารฯ) [ 20 มิ.ย. 2565 ]3
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 15 มิ.ย. 2565 ]8
3 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2565 ]17
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ค. 2565 ]17
5 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 23 พ.ค. 2565 ]11
6 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 2 พ.ค. 2565 ]21
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 29 เม.ย. 2565 ]21
8 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]28
9 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 29 มี.ค. 2565 ]30
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 25 มี.ค. 2565 ]31
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ [ 23 มี.ค. 2565 ]35
12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 7 มี.ค. 2565 ]54
13 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต.ภูแลนคา [ 6 ต.ค. 2564 ]94
14 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฎิบัติราชการภายในของ อบต.ภูแลนคา [ 4 ต.ค. 2564 ]21
15 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 4 ต.ค. 2564 ]20
16 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]93
17 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 14 มิ.ย. 2564 ]125
18 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การดำเนินการทางวินัย [ 27 ม.ค. 2564 ]15
19 การเสริมสร้างวินัยในองค์กร [ 27 ม.ค. 2564 ]13
20 นโบายองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ปลอดบุหรี่ [ 4 ม.ค. 2564 ]8
 
หน้า 1|2