องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]78
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]78
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]74
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการรถ EMS งานรับ-ส่งผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]121
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง [ 26 เม.ย. 2564 ]170
6 สถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 26 เม.ย. 2564 ]170
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย [ 23 เม.ย. 2564 ]228
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค [ 23 เม.ย. 2564 ]167