องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2566 ]17
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2566 ]16
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2566 ]17
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2566 ]12
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2566 ]11
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2566 ]12
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]91
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]92
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]87
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการรถ EMS งานรับ-ส่งผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]136
11 ข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง [ 26 เม.ย. 2564 ]182
12 สถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 26 เม.ย. 2564 ]187
13 ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย [ 23 เม.ย. 2564 ]250
14 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค [ 23 เม.ย. 2564 ]180