องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


เผนแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยหลัว หมู่ที่ 3 ตำบลภูแลนคา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เผนแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยหลัว หมู่ที่ 3 ตำบลภูแลนคา
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง