องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน สายเมรุ - สะพานวังเดือนห้า (ต่อจากเดิม) บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน สายเมรุ - สะพานวังเดือนห้า (ต่อจากเดิม) บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง