องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลจัดจัดจัดจ้างงวดที่ 1 ผด.6 (ต.ค. - มี.ค.)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศผลจัดจัดจัดจ้างงวดที่ 1 ผด.6 (ต.ค. - มี.ค.)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง