องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ประกาศ


แจ้งจำนวนผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แจ้งจำนวนผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง